Цифрлық білім беру ортасын дамыту курсы

Видео курс

1. Қоғамды және экономиканы цифрландыру бағыттары.

«Цифрлық білім беру ортасын дамыту курсы»  жаhандану заманында цифрлық қоғам мен білім беруді цифрландыру және электрондық оқыту (E-Learning) жүйесін білім беру ұйымдарына енгізу жағдайында білім алушылардың қашықтықтан біліктілігін арттыру, қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі. Білім алушылардың ақпараттық-әдістемелік құзыреттігін қалыптастыру үшін ЖАОК (МООК) жаппай ашық онлайн курсы арқылы оқу бағдарламарының біріне енгізу, заман талабына сай, басты мақсатымыздың  бірі болып отыр.


2. Қоғамды цифрландыру алғышарттары

«Цифрлық білім беру ортасын дамыту курсы»  жаhандану заманында цифрлық қоғам мен білім беруді цифрландыру және электрондық оқыту (E-Learning) жүйесін білім беру ұйымдарына енгізу жағдайында білім алушылардың қашықтықтан біліктілігін арттыру, қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі. Білім алушылардың ақпараттық-әдістемелік құзыреттігін қалыптастыру үшін ЖАОК (МООК) жаппай ашық онлайн курсы арқылы оқу бағдарламарының біріне енгізу, заман талабына сай, басты мақсатымыздың  бірі болып отыр.


3.Қоғамды цифрландырудын концептуалды негіздері

«Цифрлық білім беру ортасын дамыту курсы»  жаhандану заманында цифрлық қоғам мен білім беруді цифрландыру және электрондық оқыту (E-Learning) жүйесін білім беру ұйымдарына енгізу жағдайында білім алушылардың қашықтықтан біліктілігін арттыру, қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі. Білім алушылардың ақпараттық-әдістемелік құзыреттігін қалыптастыру үшін ЖАОК (МООК) жаппай ашық онлайн курсы арқылы оқу бағдарламарының біріне енгізу, заман талабына сай, басты мақсатымыздың  бірі болып отыр.


4.Білім беру жүйесінде "Цифрлық Қазақстан" бағдарламасын жүзеге асыру

«Цифрлық білім беру ортасын дамыту курсы»  жаhандану заманында цифрлық қоғам мен білім беруді цифрландыру және электрондық оқыту (E-Learning) жүйесін білім беру ұйымдарына енгізу жағдайында білім алушылардың қашықтықтан біліктілігін арттыру, қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі. Білім алушылардың ақпараттық-әдістемелік құзыреттігін қалыптастыру үшін ЖАОК (МООК) жаппай ашық онлайн курсы арқылы оқу бағдарламарының біріне енгізу, заман талабына сай, басты мақсатымыздың  бірі болып отыр.


5.Білім берудегі SMART технологиясы

«Цифрлық білім беру ортасын дамыту курсы»  жаhандану заманында цифрлық қоғам мен білім беруді цифрландыру және электрондық оқыту (E-Learning) жүйесін білім беру ұйымдарына енгізу жағдайында білім алушылардың қашықтықтан біліктілігін арттыру, қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі. Білім алушылардың ақпараттық-әдістемелік құзыреттігін қалыптастыру үшін ЖАОК (МООК) жаппай ашық онлайн курсы арқылы оқу бағдарламарының біріне енгізу, заман талабына сай, басты мақсатымыздың  бірі болып отыр.Сауалнама

Құрметті, Тыңдарман! Онлайн курс туралы анкетаға жауап беруіңізді сұраймыз.